-2012. .

29 2012

"-2012" 10-  23  29 .  — 293 ,         . 8 . 4     ,     .       .  — (-, , , , , , , , , , , , -, , , , ), (, ), (, ), ()   (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ). ,     ,   , " "   "".

1
2


  1
  2.
  1.   21  Tokranovs, Dmitrijs         7.0  46.5  35.50  32.0  1883 2216 +3.52
        9  Kuleshov, Konstantin        7.0  46.0  33.75  37.0  2031 2220 +1.92
  3.    1  Leinov, Roman               6.5  51.0  35.00  35.0  2216 2133 — 0.79
  4.   12  Evdokimov, Alexey           6.0  46.0  28.75  28.5  1975 2113 +1.48
        5  Egorenkov, Igor             6.0  43.5  25.25  28.0  2098 2039 — 0.47
  6.    2  Sarbay, Alexander           5.5  50.5  31.00  30.5  2142 2036 — 1.16
       23  Chistiakov, Mihail          5.5  46.5  27.00  30.0  1854 2105 +3.07
       13  Terentev, Mikhail           5.5  44.0  23.00  27.5  1944 1905 — 0.35
       11  Monina, Polina              5.5  43.0  25.25  27.0  1998 1908 — 0.94
        3  Pavlova, Alina              5.5  36.5  19.75  21.0  2134 1878 — 2.30
 11.    7  Zhilchikov, Nikolai         5.0  47.5  23.50  29.0  2091 1988 — 1.30
       22  Ivanov, Vitaly              5.0  46.0  25.25  27.5  1862 2116 +2.93
        8  Sochirca, Eugeniu           5.0  45.5  22.75  29.0  2086 1925 — 1.68
       10  Litvinov, Alexandr          5.0  45.5  22.25  27.5  2002 1896 — 1.12
       25  Razhkova, Anastasiya        5.0  41.0  21.25  27.5  1804 2020 +2.24
        4  Semenov, Oleg               5.0  41.0  21.25  24.5  2106 1914 — 1.60
       30  Kovalevsky, Stanislav       5.0  39.0  20.75  24.0  1705 1978 +2.64
       20  Aksenevich, Yury            5.0  38.0  17.00  19.5  1888 1934 +0.36
 19.   31  Ladzin, Ivan                4.5  41.5  18.50  23.0  1694 1910 +2.52
       28  Belkina, Yulia              4.5  41.5  15.25  19.5  1758 1925 +1.66
       19  Kantyshev, Nikita           4.5  39.0  16.50  27.0  1900 1896 — 0.09
       14  Nikulin, Viktor             4.5  37.0  17.50  22.5  1935 1840 — 0.78
       27  Minderov, Mikhail           4.5  37.0  16.50  21.5  1760 1862 +1.02
 24.    6  Toestev, Artiom             4.0  48.5  20.50  25.5  2095 1827 — 3.02
       16  Ostapchik, Anton            4.0  38.5  16.00  20.5  1915 1828 — 0.85
       37  Malkova, Olga               4.0  36.0  14.75  18.0  0000 1876  1876
       32  Leontyeva, Anastasija       4.0  35.5  10.25  16.5  1659 1701 +0.32
 28.   26  Zotova, Natalia             3.5  39.0  13.75  18.0  1783 1813 +0.35
       24  Kuvyrshin, Maksim           3.5  36.0  10.00  13.0  1838 1655 — 1.51
       17  Golubeva, Maria             3.5  33.0  11.25  14.5  1904 1581 — 2.58
       36  Kotov, Arseny               3.5  33.0   9.25  16.0  0000 1684  1684
       15  Novikov, Mikhael Ivanovich  3.5  31.5   9.00  15.5  1925 1730 — 1.30
       18  Chernov, Victor             3.5  30.5   7.50  14.0  1903 1598 — 1.95
 34.   34  Boykova, Elizaveta          3.0  40.0   7.00  16.0  0000 1706  1706
       29  Mandrykina, Zoya            3.0  36.0  10.50  15.5  1746 1767 +0.19
 36.   35  Klochkov, Timofei           2.5  36.5   6.75  14.5  0000 1708  1708
 37.   33  Beynerovich, Alexander      2.0  42.5  18.25  16.0  0000 1951  1951
 38.   38  Masterova, Daria            1.0  29.5   0.25   3.0  0000 1103  1103().  1   ,      BLR   2300 75  7.5    48.5 40.50   36.0

  2   ,           RUS   2500 69  6.5    49.5 34.75   34.5

  3   ,        BLR   2300 37  6      50.5 31.50   34.5

  4   ,        BLR   2000 61  6      43.5 26.50   28.0

  5   ,          BLR   2000 59  5.5    48.5 27.75   29.5

  6   ,         RUS   2000 62  5.5    46.5 26.00   29.5

  7   ,          BLR   1800 98  5.5    44.5 23.75   25.5

  8   ,    RUS   2300 70  5.5    42.5 23.00   28.5

  9   ,          BLR   2000 79  5      51.0 25.50   30.0

 10   ,     BLR   1800 99  5      47.0 19.00   24.5

 11   ,         BLR   1800 74  5      41.5 18.50   23.0

 12   , RUS   2300 72  5      41.0 21.00   23.0

 13   ,   BLR   1800 95  5      41.0 17.00   23.5

 14   ,    RUS   1800 92  5      39.0 19.25   23.0

 15   ,       BLR   1800 98  4.5    35.0 13.50   20.0

 16   ,         BLR   2000 36  4      39.0 15.25   26.0

 17   ,      RUS   1800     4      36.5 13.75   17.0

 18   ,    BLR   1800 72  4      35.5 10.00   20.0

 19   ,         BLR   1800 57  4      33.5 10.50   16.0

 20   ,        BLR   2000 77  3.5    42.5 16.75   24.0

 21   ,         BLR   1600 74  3.5    32.5  8.50   17.5

 22   ,    BLR   1800 90  3      34.0  8.75   15.5

 23   ,          BLR   1800 94  3      33.5  6.00   15.5

 24   ,        BLR   1800 37  2.5    32.0  5.25   11.0

 25   ,          RUS   2000 47  1.5    33.0  4.25    3.5

 26   ,        BLR   1800 59  1.5    31.5  4.00    6.0


(1996 ..  ).


  1   ,         BLR   2000 97  8      51.5 45.00   41.0
  2   ,        RUS   2000 96  7      51.0 38.25   35.0
  3   ,   RUS   2000 96  6.5    55.0 37.50   36.0
  4   ,      BLR   1800 98  6.5    47.5 34.50   31.0
  5   ,           BLR   2000 98  6.5    46.5 31.50   31.0
  6   ,        BLR   2000 99  6      51.5 32.00   31.0
  7   ,       BLR   2000 98  6      47.5 29.00   33.5
  8   ,     BLR   2000 98  6      46.0 27.75   32.5
  9   ,           BLR   1800 96  6      46.0 27.75   32.0
 10   ,       BLR   2000 97  6      46.0 27.00   29.0
 11   ,      RUS   2000 96  6      44.5 26.25   31.0
 12   ,         BLR   1800 97  5.5    56.0 32.00   33.5
 13   ,    RUS   1800 96  5.5    50.5 27.00   29.5
 14   ,      BLR   1800 98  5.5    40.5 22.25   24.5
 15   ,        RUS   1800 98  5.5    39.5 20.75   24.5
 16   ,          RUS   1800 98  5      50.0 23.50   31.5
 17   ,       BLR   1800 99  5      48.0 24.00   25.5
 18   ,       BLR   1800 97  5      45.5 24.00   24.5
 19   ,           BLR   1800 97  5      45.5 23.00   26.0
 20   ,           BLR   1800 97  5      45.0 22.25   25.5
 21   ,        BLR   1800 96  5      44.5 22.00   25.5
 22   ,       BLR   1800 98  5      44.0 22.25   25.5
 23   ,  BLR   1800 97  5      44.0 21.50   26.0
 24   ,           BLR   1600 99  5      43.5 22.00   27.5
 25   ,        BLR   2000 98  5      42.0 22.75   28.0
 26   ,        RUS   1800 98  5      42.0 21.00   24.0
 27   ,          BLR   1800 98  5      41.5 19.75   24.5
 28   ,        BLR   1800 98  5      41.5 15.75   26.0
 29   ,       BLR   1600 99  5      39.0 20.25   23.5
 30   ,           LAT   1800 96  5      38.5 18.50   25.5
 31   ,         BLR   1600 99  5      33.5 14.00   22.0
 32   ,         BLR   1800 99  4.5    48.5 24.00   28.0
 33   ,  BLR   1800 99  4.5    43.5 18.50   27.0
 34   ,           RUS   1600 99  4.5    37.5 17.50   20.5
 35   ,      BLR   1600 99  4.5    35.5 14.50   19.0
 36   ,     RUS   1600 98  4.5    34.5 14.50   20.5
 37   ,         RUS   1600 98  4.5    29.5 12.25   15.0
 38   ,           BLR   1800 97  4      43.0 15.75   24.0
 39   ,        BLR   1800 97  4      41.0 13.00   18.0
 40   ,          BLR   1400 97  4      40.5 16.00   23.0
 41   ,    RUS   1800 99  4      38.0 16.25   19.5
 42   ,    BLR   1600 98  4      35.5 12.00   19.0
 43   ,      RUS   1800 99  3.5    40.0 12.75   18.0
 44   ,           RUS   1600 99  3.5    38.5 13.50   18.5
 45   ,          BLR   1800 96  3.5    38.0 14.00   20.0
 46   ,         BLR   1600 97  3.5    37.5 12.75   18.0
 47   ,            BLR   1600 97  3.5    36.5 14.00   18.0
 48   ,              BLR   1600 98  3.5    36.5 13.50   18.5
 49   ,           RUS   1600 99  3.5    36.5 10.25   18.0
 50   ,            LAT   1600 98  3.5    36.0  8.25   15.0
 51   ,      RUS   1800 99  3.5    35.5 12.25   15.0
 52   ,  BLR   1600 99  3.5    32.0  7.75   14.0
 53   ,     BLR   1600 99  3.5    31.5  7.75   13.0
 54   ,      RUS   1600 99  3.5    29.5  8.00   12.0
 55   ,     RUS   1600 98  3.5    28.0  7.00   11.5
 56   ,            RUS   1600 99  3.5    28.0  4.75   13.5
 57   ,     RUS   1600 99  3      29.5  5.50   10.5
 58   ,       RUS   1800 97  2.5    41.0  9.75   17.0
 59   ,          RUS   1400 99  2      35.5  4.50   12.0
 60   ,         RUS   1400 99  1.5    29.0  1.25    8.0
 61   ,  BLR   1600 98  1      29.0  0.50    3.0
 62   ,         BLR   1400 99  0.5    28.0  0.75    2.0

(2000 ..  ).


  1   ,     BLR   1800     7.5    52.5 43.00   42.5
  2   ,       RUS   2000 1   7      52.0 38.75   37.0
  3   ,      BLR   1800     6.5    48.0 32.50   32.5
  4   -,  LAT   1800     6.5    47.0 32.25   34.0
  5   ,         RUS   1800     6.5    41.0 27.00   27.5
  6   ,        BLR   1800     6      51.0 31.00   33.0
  7   ,    BLR   1800     6      50.5 31.50   32.5
  8   ,          BLR   1800 1   6      50.0 30.50   32.0
  9   ,      BLR   1600     6      49.0 27.75   36.0
 10   ,    BLR   1800 1   6      48.5 30.00   32.0
 11   ,       BLR   1800     6      42.0 25.00   27.0
 12   ,    RUS   1600 1   6      41.5 25.50   25.0
 13   ,         BLR   1600 1   6      41.0 24.50   29.0
 14   ,         RUS   1800 1   5.5    51.0 28.75   30.5
 15   ,       BLR   1800 1   5.5    49.0 28.50   30.5
 16   ,         BLR   1800     5.5    47.5 25.00   31.5
 17   ,       BLR   1600 1   5.5    44.5 26.00   24.0
 18   ,         BLR   1800 1   5.5    44.5 24.25   27.5
 19   ,         RUS   1800 1   5.5    41.5 22.50   27.5
 20   ,          BLR   1800 1   5      45.0 22.00   30.0
 21   ,         RUS   1800     5      43.0 21.00   31.0
 22   ,         RUS   1800     5      42.0 19.00   27.5
 23   ,           RUS   1600     5      41.5 21.75   20.0
 24   ,   RUS   1600 1   5      40.5 20.00   22.5
 25   ,          BLR   1600 1   5      40.0 16.50   25.0
 26   ,        RUS   1800     5      38.5 20.00   25.5
 27   ,          RUS   1600     5      38.5 18.00   27.0
 28   ,        RUS   1800     5      38.0 18.50   22.0
 29   ,       RUS   1600 1   4.5    43.5 21.00   25.0
 30   ,     RUS   1600     4.5    43.0 20.25   23.5
 31   ,         RUS   1800     4.5    42.5 15.75   23.5
 32   ,       BLR   1400     4.5    42.0 19.50   21.5
 33   ,          BLR   1600     4.5    40.5 17.25   22.5
 34   ,    BLR   1600 1   4.5    40.0 19.25   19.5
 35   ,          BLR   1800 1   4.5    38.5 19.25   22.0
 36   ,        RUS   1600     4.5    38.5 17.25   22.0
 37   ,       BLR   1600 1   4.5    36.5 13.75   19.5
 38   ,            BLR   1800     4      44.5 16.50   24.5
 39   ,         BLR   1600     4      44.0 18.25   22.5
 40   ,           LAT   1800 1   4      40.5 16.75   22.0
 41   ,      RUS   1000 1   4      40.5 11.00   24.5
 42   ,    RUS   1600     4      39.5 13.75   19.0
 43   ,    RUS   1600     4      37.5 15.00   22.0
 44   ,            RUS   1600     4      37.5 13.00   16.0
 45   ,         BLR   1400 1   4      35.5 13.00   15.0
 46   ,        BLR   1600 1   4      35.0 12.00   17.5
 47   ,   BLR   1400     3.5    39.5 12.75   19.0
 48   ,        RUS   1400 1   3.5    39.0 12.75   19.5
 49   ,             LAT   1600     3.5    39.0 12.25   20.0
 50   ,        BLR   1400     3.5    38.0 14.50   18.5
 51   ,          BLR   1400 1   3.5    34.5 12.00   16.5
 52   ,       RUS   1400 1   3.5    31.5  6.75   12.5
 53   ,     BLR   1400 1   3      39.5 10.00   15.0
 54   ,        BLR   1600     3      36.5 10.50   15.0
 55   ,         BLR   1400 1   3      34.5  7.50   14.0
 56   ,        RUS   1600 1   3      34.5  6.00   16.0
 57   ,       BLR   1600 1   3      30.5  7.50   14.0
 58   ,        BLR   1400 1   3      30.0  6.00   13.0
 59   ,       MDA   1200 1   3      26.0  3.50   10.0
 60   ,      BLR   1400 1   2.5    32.5  7.00   12.0
 61   ,               BLR   1400 1   2.5    31.0  3.25   10.0
 62   ,   BLR   1400 1   1.5    27.5  1.25    5.5
 63   ,       BLR   1400 1   1.5    26.0  1.25    7.5
 64   ,        BLR   1400 1   0.5    32.0  1.25    1.0

D (2002 ..  ).


  1   ,         BLR   1800 2   8      55.0 47.75   43.0
  2   ,          RUS   1200 3   7.5    53.0 43.00   36.5
  3   ,             BLR   1800 2   7      57.0 42.25   41.0
  4   ,       BLR   1600 2   7      53.0 38.00   38.0
  5   ,          RUS   1800 2   7      50.0 36.00   35.0
  6   ,    BLR   1800 2   6.5    55.5 36.50   37.5
  7   ,         BLR   1800 2   6.5    47.0 33.00   32.5
  8   ,        RUS   1600 2   6.5    46.0 27.00   31.5
  9   ,   BLR   1600 2   6.5    43.0 26.25   31.5
 10   ,        BLR   1600 3   6      49.5 29.75   31.0
 11   ,        RUS   1800 4   6      46.5 29.00   32.0
 12   ,        BLR   1800 2   6      46.5 28.50   33.0
 13   ,        BLR   1600 2   6      46.0 26.50   25.0
 14   ,         BLR   1600 3   6      45.0 25.00   33.0
 15   ,     RUS   1800 2   6      41.5 25.50   28.0
 16   ,        LAT   1600 4   5.5    47.5 25.25   28.0
 17   ,        LAT   1800 2   5.5    47.0 24.25   28.5
 18   ,        RUS   1400 2   5.5    45.5 25.75   23.5
 19   ,       RUS   1800 2   5.5    44.5 25.75   28.5
 20   ,     RUS   1600 3   5      51.0 26.50   32.0
 21   ,      RUS   1600 2   5      50.5 23.00   29.0
 22   ,         BLR   1600 2   5      49.5 22.50   30.0
 23   ,        BLR   1400 3   5      46.0 23.50   25.0
 24   ,     BLR   1600 2   5      46.0 21.50   28.0
 25   ,     BLR   1600 3   5      44.5 19.50   28.0
 26   ,         BLR   1600 2   5      43.0 19.50   27.0
 27   ,       BLR   1600 2   5      42.5 20.50   29.0
 28   ,       RUS   1600 2   5      42.5 20.50   23.5
 29   ,          BLR   1800 2   5      42.0 20.00   26.0
 30   ,     RUS   1400 5   5      42.0 18.50   21.0
 31   ,       BLR   1400 3   5      39.5 20.00   21.0
 32   ,         BLR   1400 3   5      37.5 16.50   22.0
 33   ,       RUS   1400 5   5      36.0 17.00   19.0
 34   ,          RUS   1600 2   5      35.0 15.50   23.0
 35   ,    RUS   1600 4   4.5    49.5 23.00   28.0
 36   ,        RUS   1400 3   4.5    42.0 18.25   18.5
 37   ,        BLR   1600 2   4.5    37.5 14.25   19.0
 38   ,      BLR   1400 2   4.5    35.5 14.75   20.5
 39   ,      BLR   1400 2   4      45.5 16.00   24.0
 40   ,         BLR   1400 4   4      43.0 11.50   23.0
 41   ,         BLR   1400 4   4      42.5 15.50   20.0
 42   ,            RUS   1400 4   4      41.0 17.25   22.5
 43   ,    RUS   1400 4   4      40.0 14.00   20.0
 44   ,        BLR   1200 3   4      39.5 15.00   21.0
 45   ,         RUS   1600 2   4      39.5 13.50   24.5
 46   ,          BLR   1200 2   4      39.0 12.50   20.0
 47   ,      BLR   1200 3   4      38.0 12.50   16.0
 48   ,       BLR   1000 3   4      35.5  9.00   19.0
 49   ,          RUS   1400 3   4      34.0 10.50   22.0
 50   ,       BLR   1200 4   4      33.0 12.50   15.0
 51   ,  BLR   1400 2   4      31.0 12.00   21.0
 52   ,       RUS   1600 3   3.5    43.5 14.75   19.5
 53   ,         RUS   1400 3   3.5    37.0 10.00   18.5
 54   ,          BLR   1400 3   3.5    35.5 11.00   18.0
 55   ,      BLR   1200 3   3.5    32.5  5.75   16.0
 56   ,       BLR   1200 3   3.5    32.0  4.75   14.5
 57   ,              LAT   1400 5   3.5    31.5 10.50   13.0
 58   ,      BLR   1400 3   3.5    31.0  9.25   12.0
 59   ,   BLR   1400 3   3.5    29.0 11.25   15.5
 60   ,        BLR   1200 4   3      38.5 11.50   17.0
 61   ,       BLR   1000 4   3      36.0 11.50   17.0
 62   ,        RUS   1400 2   3      34.0  7.50   14.0
 63   ,          BLR   1000 2   3      33.5  6.75   13.5
 64   ,            RUS   1400 4   3      33.5  6.00   12.0
 65   ,          BLR   1400 2   3      29.5  9.50   12.0
 66   ,          RUS   1400 2   3      27.5  3.50    9.0
 67   ,         RUS   1400 4   2.5    29.0  5.25   10.0
 68   ,     BLR   1200 4   2      33.5  5.50   11.0
 69   ,        RUS   1400 4   2      30.5  2.75    8.0
 70   ,          RUS   1400 3   2      29.0  4.00   11.0
 71   ,         RUS   1000 3   2      18.5  8.00    6.0
 72   ,     RUS   1400 3   1      35.5  0.00    5.0
 73   ,        RUS   1000 2   1      17.0  2.00    4.0

:


 , 8: 8.
: